Felhívás

Online jelentkezés: https://ptdk.partium.ro/hu/online-jelentkezes
Regisztrációs határidő (kivonatok): 2019. március 7.
Dolgozatok feltöltésének határideje: 2019. április 15.
PTDK időpontja: 2019. május 10.


Általános tudnivalók

 • A 22. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) 2019. május 10-én kerül megrendezésre Nagyváradon.
 • A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemi hallgatók bemutathassák tudományos tevékenységüket és/vagy művészeti alkotásaikat.

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra magyar (vagy idegen nyelvű) dolgozattal a PTDK általános szabályzata és az egyes szakosztályok által megszabott feltételek szerint jelentkezhet Románia vagy más ország állami vagy magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató.
 •  A PTDK-ra jelentkezhetnek a más típusú, hosszabb tanulmányi idejű felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók is (pl. osztatlan képzések). Ebben az esetben a szakosztályon belüli szintbesorolásról (alapszak, mesterszak) a szakosztály a jelentkező által elvégzett egyetemi évek száma alapján dönt. A PTDK-ra nem jelentkezhetnek a felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók.
 • A művészeti szakosztályokba a hallgatók műalkotással vagy elméleti munkával jelentkezhetnek, az alkotásokra vonatkozó kritériumrendszert az aktuális PTDK felhívás mellékletét képező szabályzat tartalmazza
 • A PTDK-ra beküldött dolgozatnak, illetve műalkotásnak legfeljebb öt szerzője és legalább egy, de legfeljebb két témavezető tanára lehet.
 • Az PTDK helyezettjei delegálhatók a Magyarországon kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-ra a PTDK tudományos és alkotó szekcióinak azon helyezettjei delegálhatók, akik romániai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat és pályamunkájuk tematikailag nem műszaki, orvosi vagy agrár területhez tartozik.
 • A PTDK-ra kizárólag online módon lehet jelentkezni (http://ptdk.partium.ro).

Szakosztályok

 • Angol nyelv és irodalom
 • Gazdaságtudomány
 • Képzőművészet – alkotói szekció
 • Képzőművészet – elméleti szekció
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Neveléstudományok
 • Német nyelv és irodalom
 • Társadalomtudomány
 • Zene – alkotói szekció
 • Zene – elméleti szekció

Határidők, fontos időpontok

 • Jelentkezés és kivonat feltöltése: 2019. március 7.
 • Teljes dolgozat feltöltése: 2019. április 15.
 •  PTDK időpontja: 2019. május 10.

Formai követelmények

 • A dolgozat terjedelme mellékletek és függelékek nélkül legalább 10 (tíz), legtöbb 40 (negyven) oldal lehet. A dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban, 2 cm-es margóval.
 • Az alkotói szekciókban az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet jelentkezni: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia; zenei improvizáció, kompozíció, montázs.
 • Az elbírálás anonim, ezért a dolgozatok nem tartalmazhatják a szerző(k) és témavezető(k) nevét és egyéb azonosító adatait.
 • A dolgozatokkal, műalkotásokkal kapcsolatos további tudnivalók a PTDK honlapján (http://ptdk.partium.ro) találhatók.
 • A dolgozat bemutatására minden előadónak legkevesebb 10 perc áll rendelkezésére, amelyet legalább 10 perces megbeszélés, vita követ.

Konferenciadíj, költségek, juttatások

 •  A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.
 •  A versenyzők (és kísérőik) útiköltségét nem áll módunkban megtéríteni.
 •  A máshonnan érkező versenyzők számára -- korlátozott számban -- egy vagy két éjszaka ingyenes szállást biztosítunk (2019. május 9., 2019. május 10.). Kérjük, hogy a regisztrációs felület mezőit pontosan töltsék ki, mert a szállásigényeket utólag nem módosítjuk.
 •  A május 10-i ebéd és a délutáni állófogadás a versenyzők számára térítésmentes.
 •  További juttatások: konferenciacsomag, szünetekben ingyenes kávé, frissítők.

Publikációs lehetőség

 • Az idei PTDK legjobb versenyzői lehetőséget kapnak arra, hogy a Staféta 2019 tudományos kötetben megjelentethessék tanulmányaikat.
 • Publikációs feltételek: http://ptki.partium.ro/hu/stafeta

Elérhetőségek

 • Hivatalos honlap: http://ptdk.partium.ro
 • Cím: Partiumi Keresztény Egyetem, 410209 Nagyvárad (Oradea), Románia, Városháza (Primăriei) u. 36.
 • E-mail: tdk@partium.ro
 • Telefon/Fax: +40-259-406-283