A 27. PTDK felhívása

A 27. PTDK letölthető felhívása: ptdk-2024-felhivas.pdf


Általános tudnivalók

 • A 27. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) időpontja 2024. május 16., csütörtök, helyszíne a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem.
 • A PTDK célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási vagy művészeti tevékenységének támogatása.

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra magyar (vagy bizonyos szakosztályok esetében idegen nyelvű) dolgozattal a PTDK szabályzata és az egyes szekciók által megszabott külön feltételek szerint jelentkezhet Románia vagy más ország egyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató.
 • A PTDK-ra jelentkezhetnek a más típusú, hosszabb tanulmányi idejű felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók is (pl. osztatlan képzések). Ebben az esetben a szekción belüli szintbesorolásnál (alapképzés, mesterképzés) a jelentkező által elvégzett egyetemi évek száma a döntő.
 • A PTDK-ra nem jelentkezhetnek a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók, amennyiben nincs alap- vagy mesterképzéses hallgatói jogviszonyuk is.
 • A PTDK-ra nem jelentkezhetnek doktori képzésben részt vevő hallgatók, még akkor sem, ha ezzel párhuzamosan alap- vagy mesterképzést is végeznek.
 • A művészeti szekciókba a hallgatók műalkotással vagy elméleti munkával jelentkezhetnek, az alkotásokra vonatkozó kritériumrendszert a PTDK szabályzata tartalmazza.
 • A PTDK-pályamunkának legfeljebb öt szerzője, legalább egy, de legtöbb két témavezető tanára lehet.
 • Az PTDK-pályamunkák delegálhatók a Magyarországon kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-ra a PTDK tudományos és alkotói szekcióinak azon pályamunkái delegálhatók, amelyeknek a szerzői romániai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat, és pályamunkájuk tematikailag nem műszaki, orvosi vagy agrár területhez tartozik.
 • A PTDK-ra kizárólag online módon lehet jelentkezni (https://ptdk.partium.ro).
 • A PTDK-ra pályamunka nélkül, tehát csak előadással nem lehet jelentkezni.
 • A PTDK-ra versenyen kívül nem lehet jelentkezni.

Szekciók

 •  Angol nyelv és irodalom
 •  Gazdaságtudomány
 •  Képzőművészet – alkotói
 •  Képzőművészet – elméleti
 •  Magyar nyelv és irodalom
 •  Német nyelv és irodalom
 •   Neveléstudomány
 •   Társadalomtudomány
 •   Zene – alkotói
 •   Zene – elméleti

Határidők, fontos időpontok

 • Az online regisztrációs rendszer megnyitása: 2024. január 22.
 • Jelentkezés és kivonat feltöltése: 2024. március 6.
 • Pályamunkák feltöltése (a kivonat elfogadását követően): 2024. április 17.
 • A PTDK időpontja: 2024. május 16.

Formai követelmények

 • Az elméleti pályamunka (dolgozat) terjedelme a címoldal, a mellékletek és függelékek nélkül legkevesebb 20, legtöbb 50 oldal lehet. A dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban, 2,5 cm-es margóval.
 • Az alkotói szekciókban az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet jelentkezni: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia; zenei improvizáció, kompozíció,montázs.
 • Az elbírálás anonim, ezért a dolgozatok nem tartalmazhatják a szerző(k) és témavezető(k) nevét és egyéb azonosító adatait.
 • A pályamunkákkal kapcsolatos további tudnivalók a PTDK honlapján (https://ptdk.partium.ro) találhatók, itt konzultálható szabályzat is, ami tartalmazza a pályamunkák elbírálásának kritériumait is.
 • A pályamunka bemutatására és az ezt követő vitára összesen 20 perc áll az előadó rendelkezésére, ebből 10-15 perc a bemutatás és 5-10 perc a vita.

Költségek, juttatások

 • A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.
 • A versenyzők (és kísérőik) útiköltségét nem áll módunkban megtéríteni.
 • A máshonnan érkező versenyzők számára – korlátozott számban – egy vagy két éjszaka ingyenes szállást biztosítunk (2024. május 15., 2024. május 16.).
 • A május 5-i ebéd és a délutáni állófogadás a versenyzők számára térítésmentes.
 • A résztvevők elektronikus részvételi oklevelet kapnak, a díjazott papíralapút és elektronikusat is.
 • A bemutatott pályamunkák kivonatai a csak online hozzáférhető, ISSN számmal ellátott absztraktfüzetben jelennek meg.
 • A PTDK legjobb versenyzői lehetőséget kapnak arra, hogy a Staféta 2024 tudományos kötetben megjelentethessék tanulmányaikat.

Elérhetőségek


Szeretettel várunk minden versenyzőt és érdeklődőt!

Csomos Csilla-Éva, főszervező (Partiumi Keresztény Egyetem, HÖK)
Dr. Székedi Levente, intézményi TDT-felelős (Partiumi Keresztény Egyetem)