Értékelési szempontok

Elméleti pályamunka és bemutatása

A dolgozat értékelési kritériumai (max. 60 pont)

 1. Tartalom és cím viszonya (6 pont)
 2. A téma meghatározása, a célkitűzések tisztázása (6 pont)
 3. Felhasznált módszerek (6 pont)
 4. A felhasznált szakirodalom minősége (6 pont)
 5. A szakirodalom ismerete és felhasználása (6 pont)
 6. Terminológia (6 pont)
 7. Szerkezet (6 pont)
 8. A szakirodalmi információk és a saját megközelítés elkülönítése (6 pont)
 9. Saját eredmények, eredetiség (6 pont)
 10. Stílus (6 pont)

A dogozat bemutatásának értékelési kritériumai (max. 40 pont)

 1. Az előadás és a dolgozat viszonya, az előadás szakszerűsége (10 pont)
 2. Az előadás felépítése (10 pont)
 3. Előadásmód (10 pont)
 4. Válaszadás kérdésekre, vitakészség (10 pont)

Képzőművészeti pályamunka (műalkotás) és bemutatása

Az alkotás értékelés (max. 60 pont)

 1. Eredetiség (10 pont)
 2. Művészi érték (10 pont)
 3. Újító jelleg (10 pont)
 4. Formai igényesség, technikai megvalósítás színvonala (10 pont)
 5. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, téma és cím viszonya (10 pont)
 6. A médium sajátosságainak innovatív alkalmazása (10 pont)

A művészi koncepciót és az alkotási folyamatot bemutató szöveg értékelése (max. 20 pont)

 1. A pályamű témája, célja (5 pont)
 2. Inspirációs források (5 pont)
 3. Referenciapontok bemutatása (közvetlen és közvetett kutatás) (5 pont)
 4. Világos, érthető szöveg (5 pont)

A műalkotás bemutatásának, prezentációjának értékelése (max. 20 pont)

 1. Bemutatási technika (5 pont)
 2. Szemléletesség (5 pont)
 3. Meggyőzőerő, nyelvi stílus (5 pont)
 4. Vitakészség (5 pont)

Zenei pályamunka (műalkotás) és bemutatása

Az alkotás értékelése (max. 70 pont)

 1. Művészi érték (10 pont)
 2. Formai igényesség (10 pont)
 3. Kompozíciós eszköztár (10 pont)
 4. Technikai megvalósítás színvonala (10 pont)
 5. Hangszer-, illetve szólamszerűség (10 pont)
 6. A zenei gondolatok kibontása, kidolgozottsága (10 pont)
 7. Eredetiség (10 pont)

A művészi koncepciót és az alkotási folyamatot bemutató szöveg értékelése (max. 15 pont)

 1. Világos, érthető szöveg (5 pont)
 2. Szerkezet (5 pont)
 3. Stílus (5 pont)

A műalkotás bemutatásának, prezentációjának értékelése (max. 15 pont)

 1. Bemutatási technika (5 pont)
 2. Meggyőzőerő, nyelvi stílus (5 pont)
 3. Vitakészség (5 pont)