FAQ

A PTDK-val kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell értelmezni a dolgozat terjedelmére vonatkozó kritériumokat?

 • A PTDK szabályzata szerint a "dolgozat terjedelme a címoldal, mellékletek és függelékek nélkül legalább 20 (húsz), legtöbb 50 (ötven) oldal lehet."
 • A 20 oldal tartalmazza az összes jegyzéket (tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, táblázatok, ábrák jegyzéke stb.), de nem tartalmazza a címoldalt, mellékleteket és függelékeket (pl. csatolt kérdőv, interjúvezető, fotók, kiegészítő diagramok, statisztikai elemzések, térképek, újságcikkek).

Milyen platformot használunk az online PTDK-hoz?

 • A szakosztályi ülésekhez a Google Meet platformot használjuk, amit a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói jól ismernek.
 • A Google Meet lehetőséget ad a képernyő vagy csak egyetlen ablak megosztására.
 • Számítógépen nincs szükség külön program letöltésére, a szoftver böngészőn működik (javasolt: Google Chrome), telefonon le kell tölteni a Google Meet (volt Hangout) alkalmazást.
 • A PTDK megnyitóját, a zárást és a díjazást a Facebook Live eseményként közvetítjük a PTDK hivatalos Facebook oldalán.

Hogyan regisztrálok az online szakosztályi ülésre?

 • Az eredetileg regisztrált PTDK előadók e-mailen megkapják az előadói regisztrációs online ívet.
 • A társszerzők, konzulensek, érdeklődők a résztvevői regisztrációs felületet töltik ki, amit a PTDK előtti napokban teszünk közzé.
 • Amennyiben nem az eredetileg regisztrált személy ad elő, vagy több előadó is van, akkor ezt a szakosztályi ülés elején a titkárnak kell jelezni.

Mekkora a kivonat terjedelme?

 • Az online felületre felvezetendő kivonat terjedelme 1000-1200 karakter (leütés), rövidebb vagy hosszabb kivonatot a rendszer nem fogad el.

A művészeti szakosztályokra jelentkezők hova tölhetik fel a nagyobb terjedelmű pályamunkákat (audiovizuális anyagok, animációk, filmek stb.)?

 • A PTDK online felületére csak dokumentumok tölthetőek fel.
 • Azt javasoljuk, hogy a pályamunkák digitális változatátá a jelentketők valamelyik cloud szolgáltatónak a tárhelyére töltsék fel (pl. Dropbox, Google Drive) és a linket helyezzék el a kivonat végén, a kulcsszavak után, vagy illesszék be a pályamunkát bemutató szövegbe.

Honnan lehet letölteni, mikor és ki kell feltöltse a nyilatkozatokat?

 • Minden nyilatkozatot a jelentkező tölt fel.
 • A nyilakozatok a honlap Dokumentumok szekciójában találhatók: http://ptdk.partium.ro/hu/dokumentumok
 • A konzulensi nyilatkozatot és a szerzői nyilatkozatot legkésőbb a dolgozattal együtt kell feltölteni.

Ha nekem vagy a konzulensnek nincs lehetősége nyomtatásra, akkor a kijárási korlátozások alatt hogyan tudom feltölteni a szerzői is és a konzulensi nyilatkozat?

 • A szerzői nyilatkozatot a szokásos módon kell kitölteni és feltölteni, de az aláírás elhagyható.
 • A konzulensi nyilatkozat helyett a konzulens (több konzulens esetében legalább az egyik) e-mail-es nyilatkozatot küld az adott szakosztály felelősének, valamint a tdk@partium.ro címre:
  • Az e-mail tárgya (subject): PTDK konzulensi nyilatkozat
  • Az e-mail tartalma: A jelen elektronikus levéllel igazolom, hogy a [cím] című, [szerzők neve] szerző(k) által írta, a [szakosztály neve] PTDK szakosztályba nevezett pályamunkát én vezetem, átolvastam/átnéztem és úgy értékelem, hogy teljesíti a PTDK követelményeit. [név], [település], [dátum]
  • Szögletes zárójelben a kitöltendő részek szerepelnek, a zárójelet nyilván el kell hagyni.

Mi történik, ha a dolgozat részben vagy teljesen plagizált?

 • A PTDK-ra benyújtott dolgozatokat plágiumellenőrző szoftverrel vizsgáljuk át.
 • A PTDK szabályzata értelmében plagizálásért a jelentkező a PTDK bármely szakaszában kizárható, részben vagy teljesen plagizált dolgozat még versenyen kívül sem mutatható be.