18. PTDK felhívás

A 18. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) 2015. május 7-én kerül megrendezésre Nagyváradon.

A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy a tudományos tevékenységet művelő hallgatók ismertessék eddig elért eredményeiket.

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra dolgozattal jelentkezhet Románia vagy más ország állami vagy magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató magyar vagy idegen nyelvű dolgozattal, az egyes szakosztályok által megszabott feltételek szerint.
 • A dolgozat nem lehet a tantervben előírt feladatok megoldása, szemináriumi dolgozat, országos vagy nemzetközi konferenciákon már bemutatott dolgozat, eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozat.
 • A PTDK-ra bejelentett dolgozatnak maximum öt szerzője lehet. Minden dolgozatnak van legalább egy, de legfennebb két témavezető tanára.
 • Lehetőség van a dolgozat versenyen kívüli bemutatására is.

Szakosztályok

 • Angol nyelv és irodalom
 • Filozófia
 • Képzőművészet
 • Közgazdaságtan
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Német nyelv és irodalom
 • Neveléstudományok
 • Nyelv, kultúra és civilizáció
 • Román nyelv és irodalom
 • Társadalomtudományok
 • Zene

A regisztráció online történik, 2015. február 1-től.

Határidők

Jelentkezés és kivonat feltöltése: 2015. március 31.
Dolgozat feltöltése: 2015. április 15.

Alapvető formai követelmények:

A dolgozat terjedelme mellékletek és függelékek nélkül legalább 10 (tíz), legfennebb 35 (harmincöt) oldal lehet. Kivételt képeznek az idegen nyelvű dolgozatok, amelyeknél a minimális oldalszám 8 (nyolc) lehet.

A dolgozat szerkesztése: a dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban.

A kivonat- és fedőlapminták a honlapról letölthetők. Kérjük, használja a megadott mintát a kivonat elkészítésekor.

A dolgozat bemutatására minden előadónak legalább 10 (tíz) perc áll rendelkezésére, melyet megbeszélés követ, mivel az értékelési kritériumok között jelentős súllyal bír az előadó válaszadási- és vitakészsége.

Részvételi díj

A versenyben résztvevők számára a konferencia díjtalan.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Dr. Szász Erzsébet
Főszervező
Partiumi Keresztény Egyetem
410209 Nagyvárad, Románia
Városháza (Primariei) 36.
E-mail: partiumitdk@gmail.com
ptdk.partium.ro
Tel.: +40745-590.690
Tel/fax: +40259-406.283

 

A felhívás letölthető változata:

ptdk2015-felhivas.pdf

plakat Ptdk 2015