A szerzői és konzulensi nyilatkozatok feltöltése

Amennyiben nincs lehetőség a nyilatkozatok nyomtatására, aláírására és szkennelésére, akkor a szerzői nyilatkozatok aláírás nélkül, a konzulensi nyilaktozatok pedig e-mailben küldve is érvényesek, részletek a hírben.

Amennyiben nincs lehetőség nyomtatásra, akkor az eddig fel nem töltött nyilatkozatok esetében a következőképpen járjunk el:

  1. A szerzői nyilatkozatot a szokásos módon kell kitölteni és feltölteni (https://ptdk.partium.ro/136133/ptdk-szerzoi-nyilatkozat.doc), de az aláírás elhagyható.
  2. A konzulensi nyilatkozat helyett a konzulens (több konzulens esetében legalább az egyik) e-mail-es nyilatkozatot küld az adott szakosztály felelősének (https://ptdk.partium.ro/hu/elerhetosegek), valamint a tdk@partium.ro címre:
    • Az e-mail tárgya (subject): PTDK konzulensi nyilatkozat
    • Az e-mail tartalma: A jelen elektronikus levéllel igazolom, hogy a [cím] című, [szerzők neve] szerző(k) által írta, a [szakosztály neve] PTDK szakosztályba nevezett pályamunkát én vezetem, átolvastam/átnéztem és úgy értékelem, hogy teljesíti a PTDK követelményeit. [név], [település], [dátum]
    • Szögletes zárójelben a kitöltendő részek szerepelnek, a zárójelet nyilván el kell hagyni.