Társadalomtudomány MA és osztatlan képzés

Online szekció

Zsűri

  • Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár, elnök (Partiumi Keresztény Egyetem)
  • Dr. Lakatos Artur egyetemi adjunktus, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
  • Dr. Tolnai Tímea Katalin egyetemi tanársegéd, tag (Partiumi Keresztény Egyetem)
  • Dr. Székedi Levente egyetemi adjunktus, póttag (Partiumi Keresztény Egyetem)
  • Dr. Lukács Norbert-Csaba egyetemi tanársegéd, titkár (Partiumi Keresztény Egyetem)

Program

Idősáv Szerzők Cím Bemutató típusa
10:00-10:10 Köszöntés, eligazítás    
10:10-10:30 Éliás János „A tudományoknak s tudósoknak szeretője, az haza hasznos oszlop embere” – Csanády György és Keresztesi József tevékenysége a váradi református ekklézsia újjászervezésében Online
10:30-10:50 Éliás János, Varga Imre Solt Anna királyné munkácsi és máramarosi birtokai 1502 és 1506 között Online
10:50-11:10 Kovács Dániel László Két korszak határán. A hivatalviselő elit prozopográfiai vizsgálata Somogy vármegyében 1808 és 1830 között. Online
11:10-11:30 Tisza Eleonóra A young adult fantasy könyvpiaci helyzete és műfaji megítélése Magyarországon Online