A 25. PTDK felhívása

Letölthető felhívás: ptdk-2022-felhivas.pdf


Általános tudnivalók

 • A 25. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) 2022. május 6–7-én kerül megrendezésre, online formában.
 • A Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) célja a Kárpát-medencében élő egyetemi hallgatók tudományos kutatási tevékenységének támogatása és fellendítése, a tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenység ösztönzése. A konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemi hallgatók bemutathassák tudományos tevékenységüket és/vagy művészeti alkotásaikat.

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra magyar (vagy idegen nyelvű) dolgozattal a PTDK általános szabályzata és az egyes szakosztályok által megszabott feltételek szerint jelentkezhet Románia vagy más ország állami vagy magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató.
 • A PTDK-ra jelentkezhetnek a más típusú, hosszabb tanulmányi idejű felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók is (pl. osztatlan képzések). Ebben az esetben a szakosztályon belüli szintbesorolásról (alapszak, mesterszak) a szakosztály a jelentkező által elvégzett egyetemi évek száma alapján dönt. A PTDK-ra nem jelentkezhetnek a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók.
 • A művészeti szakosztályokba a hallgatók műalkotással vagy elméleti munkával jelentkezhetnek, az alkotásokra vonatkozó kritériumrendszert az aktuális PTDK-felhívás mellékletét képező szabályzat tartalmazza.
 • A PTDK-ra beküldött dolgozatnak, illetve műalkotásnak legfeljebb öt szerzője és legalább egy, de legfeljebb két témavezető tanára lehet.
 • Az PTDK helyezettjei delegálhatók a Magyarországon kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-ra a PTDK tudományos és alkotó szekcióinak azon helyezettjei delegálhatók, akik romániai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat, és pályamunkájuk tematikailag nem műszaki, orvosi vagy agrár területhez tartozik.
 • A PTDK-ra kizárólag online módon lehet jelentkezni (https://ptdk.partium.ro).
 • A PTDK‐ra pályamunka nélkül, tehát csak előadással még versenyen kívül sem lehet jelentkezni.

Szakosztályok

 • Angol nyelv és irodalom
 • Gazdaságtudomány
 • Képzőművészet – alkotói szekció
 • Képzőművészet – elméleti szekció
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Német nyelv és irodalom
 • Neveléstudomány
 • Társadalomtudomány
 • Zene – alkotói szekció
 • Zene – elméleti szekció

Határidők, fontos időpontok

 • Jelentkezés és kivonat feltöltése:  2022. január 26. – 2022. március 14.
 • Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2022. március 28‐ig
 • Pályamunkák feltöltése (a kivonat elfogadását követően): 2022. április 13.
 •  Visszajelzés a pályamunkák elfogadásáról: 2022. április 15‐ig
 • PTDK időpontja: 2022. május 6–7.

Formai követelmények

 • Az elméleti pályamunka (dolgozat) terjedelme a címoldal, a mellékletek és függelékek nélkül legkevesebb 20, legtöbb 50 oldal lehet. A dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban, 2,5 cm-es margóval.
 • Az alkotói szekciókban az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet jelentkezni: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia; zenei improvizáció, kompozíció,montázs.
 • Az elbírálás anonim, ezért a dolgozatok nem tartalmazhatják a szerző(k) és témavezető(k) nevét és egyéb azonosító adatait.
 • A pályamunkákkal kapcsolatos további tudnivalók a PTDK honlapján (https://ptdk.partium.ro) találhatók, itt konzultálható a PTDK szabályzata is, ami tartalmazza a pályamunkák elbírálásának kritériumait is.
 • A pályamunka bemutatására és az ezt követő vitára összesen 20 perc áll az előadó rendelkezésére, ebből 10-15 perc a bemutatás és 5-10 perc a vita.

Költségek, juttatások

 • A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.
 • A konferenciára online kerül sor, ezért nem merülnek fel további költségek.
 • A konferencia résztvevői digitális formátumú részvételi oklevelet kapnak, a díjazottaknak a digitális mellett papíralapú oklevelet is küldünk.
 • A kivonatok az online hozzáférhető és ISSN számmal ellátott absztraktfüzetben jelennek meg. A füzetbe kizárólag a bemutatott pályamunkák kivonatai kerülnek be.
 • Az idei PTDK legjobb versenyzői lehetőséget kapnak arra, hogy a Staféta 2022 tudományos kötetben megjelentethessék tanulmányaikat (https://ptki.partium.ro/hu/stafeta).

Elérhetőségek