A 21. PTDK felhívása

A 21. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia időpontja 2018. május 4., péntek, helyszíne a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem.

 • A résztvevőket tisztelettel kérjük, hogy a kiíráson kívül tanulmányozzák a Dokumentumok és a FAQ (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpontnál szereplő szövegeket is!
 • Különösen fontos, hogy a jelentkezők átnézzék a PTDK újraírt szabályzatát, ami tartalmazza az alkotó szekciók szabályzatait is.
 • Külön figyeljenek arra, hogy a feltöltött kivonatok, dolgozatok, alkotások esetében az opponencia teljesen anonim, tehát a jelentkező a kivonat, dolgozat szövegében nem szerepeltethetik saját vagy témavezetőjük nevét, intézményét!
 • Az PTDK helyezettjei delegálható a magyarországon kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az OTDK-ra a PTDK tudományos és alkotói szekcióinak azon helyezettjei delegálhatók, akik romániai felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Az OTDK-ra csak a romániai egyetemeken tanuló szerzők által készített, tematikailag nem műszaki, orvosi vagy agrár területhez tartozó munkák delegálhatók.
 • Amennyiben nem találtak választ a kérdésükre, írjanak a tdk@partium.ro címre.

Jelentkezési feltételek

 • A PTDK-ra magyar (vagy idegen nyelvű) dolgozattal az egyes szakosztályok által megszabott feltételek szerint jelentkezhet Románia vagy más ország állami vagy magánegyetemein, főiskoláin alap- vagy magiszteri képzésben részt vevő bármely hallgató.
 • A PTDK-ra jelentkezhetnek a más típusú, hosszabb tanulmányi idejű felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók is (osztatlan tanárképzés, teológia, jog stb.). Ebben az esetben a szakosztályon belüli szintbesorolásról (alapszak, mesterszak) a szakosztály a jelentkező által elvégzett egyetemi évek száma alapján dönt. A PTDK-ra nem jelentkezhetnek a felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók.
 • A művészeti szakosztályok esetében a hallgatók műalkotással is jelentkezhetnek, az erre vonatkozó kritériumrendszert az aktuális PTDK felhívás mellékletét képező szabályzat tartalmazza.
 • A PTDK-ra beküldött dolgozatnak, illetve műalkotásnak legfeljebb öt szerzője és legalább egy, de legfeljebb két témavezető tanára lehet.
 • A PTDK-ra kizárólag online módon lehet jelentkezni (http://ptdk.partium.ro).

Szakosztályok

 • Angol nyelv és irodalom
 • Filozófia, teológia és kultúratudományok
 • Gazdaságtudomány
 • Képzőművészet – alkotói szekció
 • Képzőművészet – elméleti szekció
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Modern nyelvek
 • Neveléstudományok
 • Német nyelv és irodalom
 • Társadalomtudomány
 • Zene – alkotói szekció
 • Zene – elméleti szekció

Határidők

 • Jelentkezés, kivonat feltöltése:  2018. március 14.
 • Teljes dolgozat feltöltése: 2018. április 11.

Formai követelmények

 • A dolgozat terjedelme mellékletek és függelékek nélkül legalább 10 (tíz), legtöbb 40 (negyven) oldal lehet. A dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban, 2 cm-es margóval.
 • Az alkotói szekciókban az alábbi témakörökben, illetve műfajokkal lehet jelentkezni: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó, mozgó grafika, animáció, videó, multimédia; zenei improvizáció, kompozíció, montázs.
 • Az elbírálás anonim, ezért a dolgozatok nem tartalmazhatják a szerző(k) és témavezető(k) nevét és egyéb azonosító adatait.
 • A dolgozatokkal, műalkotásokkal kapcsolatos további tudnivalók a PTDK honlapján (http://ptdk.partium.ro) találhatók.
 • A dolgozat bemutatására minden előadónak 10 perces prezentáció áll rendelkezésére, amelyet megbeszélés követ.

Konferenciadíj, költségek, juttatások

 • A versenyben részt vevők számára a konferencia díjtalan.
 • A máshonnan érkező versenyzők számára - korlátozott számban - egy vagy két éjszaka szállást biztosítunk (2018. május 3., 2018. május 4.).
 • A versenyzők számára a május 4-i ebéd és a délutáni állófogadás térítésmentes.
 • További juttatások: konferenciacsomag, szünetekben ingyenes kávé, frissítők.

Publikációs lehetőség


Letölthető anyagok: